• Cursusopzet Algemeen:
  De cursus richt zich op cursisten met een vaardigheidsniveau Engels tussen de A2 en B1 (zie www.erk.nl), en heeft als doel het behalen van of een Preliminary English Test certificaat (B1 niveau) of een First Certificate in English certificaat (B2 niveau). Welk examen uiteindelijk wordt afgelegd ligt aan instapniveau, aanleg en tijdsinvestering.

  Instaptoets:
  Voordat de cursus van start gaat, maken alle kandidaten de digitale instaptoets (30 minuten) om het taalniveau te kunnen vaststellen. Zodoende kan per cursist een goede inschatting gemaakt worden van de tijdsinvestering die voor de cursus gevraagd wordt, en/of het gewenste examenniveau.

  Lessen:
  De vijftien lessen zijn in hoofdzaak gericht op spreekvaardigheid. Daarnaast is er tijdens de lessen aandacht voor het ontwikkelen van lees· en luistervaardigheisstrategieën, en is er tijd om te werken aan grammatica en uitspraak.

  Zelfstudie:
  Er zal gebruik gemaakt worden van deze digitale leeromgeving, zodat er alle gelegenheid is te oefenen en (direct) feedback te ontvangen op o.a. gemaakte opdrachten. Er zal in deze omgeving uitgebreid gewerkt worden aan het vergroten van woordenschat, lees-, luister en schrijfvaardigheid. Er wordt oefenstof op zowel B1 als B2 niveau aangeboden ter voorbereiding op de taalexamens.