• Binnen het hoger beroepsonderwijs neemt de Engelse taal een steeds belangrijker plaats in. Die ontwikkeling heeft rechtstreeks te maken met de mondiale maatschappij. Internationale contacten en uitwisselingen worden steeds belangrijker. Ook literatuur voor verdieping is vaak alleen beschikbaar in het Engels. Concreet betekent dit dat vaardigheid in de Engelse taal vereist is om in het derde en vierde leerjaar zonder problemen de diepte- en breedteminoren binnen de opleiding te kunnen volgen. Tevens is het van groot belang om over voldoende Engels te beschikken voor je beroepsuitoefening als leerkracht basisonderwijs. Deze cursuspagina biedt je toets- en studiemateriaal om het propedeuseniveau B1 Engels te behalen.